1- متعهد می گردم کلیه مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات را رعایت کرده و ضمن رعایت شئونات به تذکرات داده شده توسط اتاق توجه خاص نمایم، در غیر این صورت هیئت مدیره اتاق مختار است عضویت اینجانب در اتاق بازرگانی ایران و امارات را ابطال نماید.
2- در صورتیکه به هر دلیلی کارت بازرگانی و یا عضویت صادره از اتاق ایران اینجانب از اعتبار ساقط گردد. اتاق بازرگانی ایران و امارات میتواند نسبت به ابطال عضویت اینجانب اقدام نماید.

همچینین مدارک زیر را برای اتاق ارسال خواهم نمود :
1- دوقطعه عکس 4*3
2- اصل و کپی کارت بازرگانی و یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
3- پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال (دو میلیون ریال بابت ورودیه و سیزده میلیون ریال بابت حق عضویت سالیانه) بنام اتاق بازرگانی ایران و امارات به حساب شماره 1232520618 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت

جهت تکمیل مراحل ثبت نام فرم زیر را دریافت کرده و پس از تکمیل  تصویر آن را بارگذاری نمایید:

با تشکر از ثبت نام شما

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد. منتظر تماس همکاران ما باشید.

بازگشت به صفحه اصلی