1- متعهد می گردم کلیه مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات را رعایت کرده و ضمن رعایت شئونات به تذکرات داده شده توسط اتاق توجه خاص نمایم، در غیر این صورت هیئت مدیره اتاق مختار است عضویت اینجانب در اتاق بازرگانی ایران و امارات را ابطال نماید.
2- در صورتیکه به هر دلیلی کارت بازرگانی و یا عضویت صادره از اتاق ایران اینجانب از اعتبار ساقط گردد. اتاق بازرگانی ایران و امارات میتواند نسبت به ابطال عضویت اینجانب اقدام نماید.

همچینین مدارک زیر را برای اتاق ارسال خواهم نمود :
1- دوقطعه عکس 4
2- اصل و کپی کارت بازرگانی و یاکارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
3- پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال (دو میلیون ریال بابت ورودیه و ده میلیون ریال بابت حق عضویت سالیانه) بنام اتاق مشترک ایران و امارات به حساب شماره 8701756382 نزد بانک ملت قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت

با تشکر از ثبت نام شما

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد. منتظر تماس همکاران ما باشید.

بازگشت به صفحه اصلی