تهدید کارمندان دولتی امارات مجازات زندان به همراه دارد

26 مهر 1399 564 بازدید

داستان عمومی فدرال هشدار داد که حمله به کارمندان دولتی در امارات جرم بوده و مجازات زندان به همراه دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ این اداره روز جمعه ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که در آن تاکید شده که طبق ماده ۲۴۸ فدرال هرکس با استفاده از زور و خشونت یا تهدید کارمندان دولتی وی را مجبور به کار غیرقانونی کند یا او را از انجام وظایف باز دارد، حتی اگر موفق به انجام این کار نشود کارش جرم بوده و حداقل یک سال زندانی خواهد داشت. هدف ویدیویی که دادستان عمومی منتشر کرده آموزش به عموم جامعه و پرهیز از تخلفات ناشی از ناآگاهی از قوانین اعلام شده است.