رشد 8 درصدی دلار نیمایی ظرف 3 روز

06 مهر 1399 460 بازدید

بررسی آماری نرخ دلار نیمایی در فاصله سوم تا پنجم مهرماه 99 حکایت از آن دارد که در این مدت سه روزه، نرخ 8 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ بررسی قیمت هر دلار نیمایی در تاریخ سوم مهرماه 22 هزار و 85 تومان بوده که در پنجم مهرماه به 23 هزار و 871 تومان رسیده است که نشان می‌دهد ظرف این مدت، قیمت 8.1 درصد رشد داشته ست.

همچنین قیمت هر دلار سنا نیز در این سوم مهرماه 26 هزار و 728 تومان بوده که در پنجم مهرماه به 27 هزار و 67 تومان رسیده است که این ارقام رشد 1.3 درصدی را به ثبت رسانده است.

در عین حال، شاخص کل نیز با 0.3 درصد رشد مثبت در 5 مهرماه به یک میلیون و 615 هزار و 670 واحد رسیده؛ اما در مقابل شاخص 30 شرکت بزرگ بورسی با رشد منفی 0.4 درصدی ظرف سه روز مواجه بوده است.

منبع: اکسپورتنا