رشد 8 درصدی دلار نیمایی ظرف 3 روز

اخبار داخلی 06 مهر 1399 219 بازدید

بررسی آماری نرخ دلار نیمایی در فاصله سوم تا پنجم مهرماه 99 حکایت از آن دارد که در این مدت سه روزه، نرخ 8 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ بررسی قیمت هر دلار نیمایی در تاریخ سوم مهرماه 22 هزار و 85 تومان بوده که در پنجم مهرماه به 23 هزار و 871 تومان رسیده است که نشان می‌دهد ظرف این مدت، قیمت 8.1 درصد رشد داشته ست.

همچنین قیمت هر دلار سنا نیز در این سوم مهرماه 26 هزار و 728 تومان بوده که در پنجم مهرماه به 27 هزار و 67 تومان رسیده است که این ارقام رشد 1.3 درصدی را به ثبت رسانده است.

در عین حال، شاخص کل نیز با 0.3 درصد رشد مثبت در 5 مهرماه به یک میلیون و 615 هزار و 670 واحد رسیده؛ اما در مقابل شاخص 30 شرکت بزرگ بورسی با رشد منفی 0.4 درصدی ظرف سه روز مواجه بوده است.

منبع: اکسپورتنا