جریمه تا ۱۰۰ هزار درهم در صورت عدم دفع مناسب زباله

24 مهر 1399 545 بازدید

ساکنین امارات که زباله های خود را در جای نامناسب دور بیندازند تا ۱۰۰ هزار درهم جریمه می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ مرکز مدیریت ضایعات ابوظبی( تدویر) و شرکایش با شروع یک حرکت آگاهی‌بخش طی فاز دوم کمپینی به نام از الظفره شایسته است به مردم هشدار دادند. این کمپین علاوه بر تبلیغ محافظت از محیط زیستی برآموزش جامعه در مورد دفع زباله ها به صورت مناسب و خطرات عدم رعایت آن تمرکز دارد. مسئولین تاکید دارند  رها کردن ضایعات و زباله‌های ساختمانی یا فاضلاب در محلی غیر از محل تعیین شده تا  ۱۰۰ هزار درهم جریمه به دنبال دارد.


ساکنینی که در خیابان زباله بریزند تا ۱۰۰۰ هزار درهم جریمه خواهند شد. متخلفین علاوه بر جریمه باید زباله خود را نیز درون سطل بیندازند.

به عنوان بخشی از این کمپین که در تمام طول ماه اکتبر ادامه خواهد داشت تیم های مخصوصی از فروشگاه‌ها، مناطق مسکونی، مزارع و ساختمان های درحال ساخت در الظفره دیدار و آگاهی‌بخشی کردند.

منبع: خلیج تایمز