9 قانون اداری در امارات که هر کارمندی باید بداند

مقالات 03 دی 1398 182 بازدید

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران و امارات، اگر در امارات کار می کنید، دانستن قوانین کاری می تواند به شما کمک زیادی کند.
این قوانین رفتارهای اداری که باید در محیط کار داشته باشید را مشخص کرده و رعایت آنها باعث می شود که از کارهای خلاف قانون در محل کار جلوگیری کنید.
اگر کارفرما با شما رفتاری ناعادلانه دارد، دانستن این قوانین کمک می کند تا بتوانید این مسئله را حل کنید.
قوانین انضباطی
ماده 102
قوانین انضباطی که ممکن است توسط کارفرما یا نماینده او تحمیل شوند، عبارتند از:
اخطار
جریمه
تعلیق یا کسر حقوق به مدت کمتر از 10 روز
محرومیت یا تعویق پاداش دوره‌ای در شرکت‌هایی که دارای سیستم‌های پاداش‌دهی هستند.
محرومیت از ارتقای شغلی در شرکت‌هایی که از چنین سیستم‌هایی استفاده می کنند.
برکناری ازکار بدون اینکه روی پاداش اتمام خدمت تأثیری بگذارد.
برکناری از کار و محرومیت از پرداخت کل پاداش اتمام خدمت یا بخشی از آن
ماده 103
قوانین انضباطی مواردی را تعیین خواهند کرد که در آن هر یک از احکام صادره در ماده قبلی، باید به آنها تحمیل شود.
وزیر کار و امور اجتماعی فهرستی از قوانین و پاداش‌های انضباطی را صادر کرد تا به کارفرمایان کمک کند قوانین انضباطی خودشان را تنظیم کنند.
ماده 104
جریمه باید به اندازه بخشی از حقوق و یا برابر حقوق کارگر و همچنین برای یک دوره زمانی مشخص، تنظیم شود.
جریمه تعیین شده برای یک تخلف نباید از دستمزد پنج روز کارگر بیشتر شود.
ماده 105
جریمه اعمال شده به کارگران باید همراه با علت آن، نام و دستمزد کارگر در یک جای مخصوص ثبت شود. طبق نظر وزیر کار و راه اجتماعی برای اینکار باید یک حساب ویژه اختصاص داده شود و درآمد آن صرف رفاه اجتماعی کارگران شود.
ماده 106
مجازات محرومیت از پاداش‌های دوره‎ای باید تنها یکبار در سال اعمال شود و این پاداش‌ها نباید بیشتر از شش ماه به تعویق بیفتند.
ماده 107
مجازات محرومیت از ترفیع نباید برای بیشتر از یک دوره ارتقا، اعمال شود. در صورت تحقق شرایط لازم،کارگر مجازات شده باید در دوره بعدی ارتقاء شرکت داده شود.
ماده 109
نباید برای عملی که خارج از محیط کاری اتفاق افتاده، برای کارگر جریمه وضع کرد مگر اینکه آن عمل به کار، کارفرما یا مدیر مسئول مرتبط بوده باشد.
طبق ماده 61 نباید بیشتر از یک مجازات و یا ترکیب یک مجازات با کسر حقوق کارگر، اعمال کرد.
ماده 110
مجاز نیستید به کارگری مجازات‌های ذکر شده در ماده 102 را اعمال کنید مگر بعد از ابلاغ یک نامه کتبی در مورد اتهامات عنوان شده علیه وی و شنیدن دفاعیات کارگر و ثبت موضوع در پرونده شخصی‌اش.
در پایان جلسه باید مجازات‌های اعمال شده، به کارگر یادآوری شود.
کارگر کتباً باید در مورد مجازات‌های تحمیل شده به آن، نوع، میزان و دلایل آن آگاه شود.
ماده 111
کارگر نباید بخاطر جرمی که مدت وقوع آن از 30 روز گذشته، جریمه شود. همچنین نباید بخاطر جرمی که مدت وقوع آن از زمان پایان تحقیقات درباره آن جرم، 60 روز گذشته باشد، کارگر را مجازات کرد.
ماده 112
یک کارگر به دلیل ارتکاب جرائم عمدی علیه زندگی، مال، تعهدات، صداقت یا اعتصاب می تواند موقتاً از کار برکنار شود.
دوره تعلیق از تاریخ ابلاغ جرم به مراجع مربوطه شروع و تا زمان صدور تصمیم ادامه می یابد. در این مدت، کارگر حق دریافت دستمزد خود را ندارد.

Administrator

Administrator