نمايشگاه هاي دوبي در ارديبهشت ماه كدامند؟

دوبي 11 اردیبهشت 1401 705 بازدید
در ارديبهشت ماه ١٤٠١ چهار نمايشگاه با موضوعات گوناگون در دوبي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ايران و امارات،اولين نمايشگاه پيش رو،نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنعت توريسم دوبي است كه  ١٩ ارديبهشت تا ٢٢ ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

دومين نمايشگاه پيش رو در ارديبهشت ماه ،نمايشگاه بين المللي پارچه و پوشاك است كه در ١٩ ارديبهشت ماه و همزمان با نمايشگاه گردشگري افتتاح مي شود و تا ٢١ ارديبهشت ماه ادامه دارد.

نمايشگاه بعدي تجهيزات فرودگاهي است كه در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه آغاز به كار مي كند و تا دو روز بعد يعني ٢٩ ارديبهشت به كار خود ادامه مي دهد.

اما چهارمين و آخرين نمايشگاهي كه در دومين ماه از سال جاري در دوبي برگزار مي شود،نمايشگاه بين المللي رسانه دوبي است كه از ٢٧ تا ٢٩ و همزمان با نمايشگاه تجهيزات فرودگاهي است.

كليه اين نمايشگاه ها عمومي است و حضور در آنها همراه با ثبت نام آزاد است.