اطلاعیه شماره ٢

21 مهر 1399 548 بازدید

دعوت به همکاری از  اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات  در راستای ارتقا عملکرد اتاق را در فایل زیر مطالعه بفرمایید.

PDF