قوانین رانندگی جدید ابوظبی با جریمه های تا ۵۰ هزار درهم

21 مهر 1399 750 بازدید

تخلفات جدی رانندگی مانند مسابقات خیابانی، رد کردن چراغ قرمز در سال ۲۰۱۹ در ابوظبی موجب ۸۹۴ تصادف و کشته شدن ۶۶ نفر شده است در نتیجه پلیس مجازات سختی در ماه پیش برای چنین تخلفاتی از جمله توقیف ماشین و جریمه‌هایی تا ۵۰ هزار درهم در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ معاون مدیریت ترافیک گفت: قوانین جدید از 9  سپتامبر اعمال شده اند. این خبر طی سخنرانی از راه دور در مورد ایمنی جاده‌ها توسط دفتر امور مشاوره ای  دادگاه ولیعهد ابوظبی اعلام شد. قوانین توقیف و جریمه های جدید پس از مطالعات بسیار ترافیکی و برای کاهش رانندگی بی احتیاط و کاهش تصادفات وضع شده ند.

تخلفات جدی شامل مسابقات خیابانی، رانندگی با ماشین بدون پلاک معتبر، آسیب به ماشین پلیس، رد کردن چراغ قرمز، عدم رعایت حق تقدم عابر پیاده، انحراف ناگهانی، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله طولی با ماشین هاست. اگر کودکان زیر ۱۰ سال روی صندلی جلو نشان داده شود ماشین توقیف می شود.

علت دیگر توقیف ماشین می‌تواند انباشت جریمه بیش از ۷ هزار درهم باشد. ماشین های توقیفی که تا سه ماه ترخیص نشوند به مزایده گذاشته خواهند شد و اگر ارزش ماشین کمتر از جریمه باشد مازاد آن به پرونده رانندگی راننده افزوده خواهد شد.