جزئیات ماموریت ماه نورد امارات از زبان محمد بن راشد

اخبار ایران و جهان 09 مهر 1399 315 بازدید

این ماموریت با ماه نورد تماماً ساخت اما رات انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی جزئیات این پروژه را که اولین ماموریت جهان عرب به چهارمین ماموریت به ماه در جهان است.

این ماه نورد به افتخار راشد بن سعید آل مکتوم حاکم فقید دبی که موجب پیشرفت امارات راشد نامیده شده است.

محمد بن راشد  گفت: این ماه نورد تا سال 2024 روی سطوحی از ماه فرود خواهد آمد که تاکنون به آن دسترسی نداشته اند.