7 نکته مهمی که کارگران در امارات باید بدانند

14 اسفند 1400 460 بازدید

وزارت منابع انسانی و امارات در امارات متحده عربی راهنمای اطلاع رسانی به کارگران بخش خصوصی از حقوق و وظایف خود را راه اندازی کرده است که در این راهنما 7 نکته مهم ذکر شده است.

7 نکته مهمی را که کارگران بخش خصوصی باید بدانند که عبارتند از:

 • اخذ حق الزحمه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بابت هزینه های جذب و استخدام ی از   کارگر ممنوع است.
 • کارگر پس از آمدن به امارات  متحده عربی باید قرارداد کار  امضا کند.
 • کارگر باید یک نسخه از قرارداد کاری را که امضا کرده نگه دارد.
 • شرایط و ضوابط قرارداد کار باید مطابق با پیشنهاد کاری باشد که کارگر در کشورش امضا کرده است.
 • کارگر باید در صورت عدم ارائه فرصت شغلی مورد توافق توسط کارفرما و یا عدم دریافت دستمزد خود به طور کامل و به موقع، فوراً با وزارتخانه منابع انسانی ارتباط برقرار کند.
 • کارگر باید مدارک شناسایی را در مکانی امن نگهداری کند.
 • کارگر حق ترک کار دارد اما باید به تعهدات قانونی خود آگاه باشد.
 • راهنمای کار شامل دستورالعمل های قبل و بعد از ورود به امارات متحده عربی، هنگام انجام کار و در صورت فسخ قرارداد و اختلاف است.

  این وزارتخانه در این دستورالعمل تأیید کرده است که از حقوق کارگران بخش خصوصی در قانون تنظیم کننده روابط کار، آیین نامه اجرایی آن و تصمیمات اجرایی آن حمایت می کند.

  گفتنی است از 13 بهمن ( 2 فوریه 2022)، امارات متحده عربی قانون جدیدی را برای تنظیم روابط کار در مورد کلیه تسهیلات، کارفرمایان و کارگران بخش خصوصی در این کشور به اجرا گذاشته است.

  راهنمای حقوق کارگران در بخش خصوصی در پیوست زیر به زبان اصلی را می توانید اینجا بخوانید.