دستورالعمل اجرایی تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات

19 مهر 1399 637 بازدید

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، دستورالعمل اجرایی تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات( صدور گواهی صادرات خدمات) را ابلاغ و مدارک و فرآیندهای مرتبط را اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران دستورالعمل اجرایی تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات(صدور گواهی صادرات خدمات) موضوع تبصره 3 ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه، زادبوم تاکید کرده است: انتظار می‌رود با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران و تلاش و مساعدت آن مجموعه و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، برنامه ریزی لازم جهت پیشبرد و ارتقا همه‎جانبه صادرات خدمات در کشور فراهم آید.

مدارک مورد نیاز جهت ارایه توسط متقاضیان:
1- اصل نامه درخواست شرکت با مهر و امضای مدیرعامل

نماینده شرکت و شماره تماس جهت ارتباط با دبیرخانه در نامه معرفی گردد

ثبت نامه در دبیرخانه مرکزی سازمان توسعه تجارت ایران

2- اصل و کپی قرارداد منعقده یا موافقت نامه یا نامه ابلاغ کار و ترجمه رسمی آن منضم به تائید اصالت آنها توسط وزارت امور خارجه یا کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران و یا رایزنی بازرگانی در کشور هدف

3- صورت حساب های بانکی بیانگر وصول مطالبات یا سایر اسناد مرتبط مالی

4- تائیدیه یا مجوز فعالیت از وزارتخانه یا سازمان مربوطه یا تشکل صادراتی مربوطه

5- اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت طبق روزنامه رسمی

6- اسناد مربوط به روند پیشرفت کار و گواهی حسن انجام کار از کارفرما یا موضوع درخواست متقاضی

7- سایر اسناد و مدارک تکمیلی فنی، مالی و حقوقی حسب درخواست دبیرخانه

مراحل اجرایی فرآیند:

1- تحویل مدارک مورد نیاز متقاضی به دبیرخانه

2- بررسی کارشناسی و اعلام توافق احتمالی به متقاضی جهت تکمیل مدارک

3- طرح پرونده در جلسات

4- در صورت تائید دبیرخانه گواهی صادرات خدمات با امضا رئیس کل سازمان صادر و به متقاضی تحویل داده می شود.

منبع: اکسپورتنا