کاهش اجاره خانه پنجاه درصد از ساکنان دبی در یک سال گذشته

12 مهر 1399 1294 بازدید

از پاسخ دهندگان به نظرسنجی اجاره تایم اوت که ۱۵۰۰ نفر از ساکنان دبی در آن شرکت کردند خواسته شده است که بگویند هزینه اجاره آنها در یک سال گذشته چگونه بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ ۵۰ درصد اظهار داشتند کاهش یافته است، ۲۸ درصد اجاره ثابت ماند،۹ درصد نیز اظهار داشتند که اجاره آن ها از انتقال به یک ملک بزرگتر یا منطقه دیگر افزایش یافته و ۸ درصد گفتند که اجاره آنها پس از انتقال به یک ملک کوچکتر یا منطقه دیگر کاهش یافته است.فقط  پنج درصد از پاسخ‌دهندگان گفتن که اجاره خانه در یک ملک افزایش یافته است.

 تجزیه و تحلیل بازار اجاره توسط بنگاه های املاک مستقر در امارات متحده عربی و پاسخ ها به طور متوسط از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش اجاره سالانه در دبی را نشان می‌دهد.

منبع: تایم اوت دبی