امارات در میان کشورهای با پایین ترین نرخ بیکاری در جهان

09 مهر 1399 696 بازدید

میزان افرادی که در امارات مشغول به کار هستند 97.8  درصد افراد در سن کار تا آخر سال 2019 بوده است. این آمار که از سوی سازمان فدرال آمار منتشر شده نشان دهنده این است که اکثریت جمعیت این کشور درفعالیت‌های اقتصادی سازنده مشارکت دارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  تعداد نیروی کار در سال2019، 7.388 میلیون نفر بود که نسبت به 7.225  میلیون نفر در سال 2018 میلادی2.2 درصد رشد داشته است. بر اساس این آمار نرخ بیکاری در امارات2.2 درصد است در میان پایین ترین نرخ های بیکاری در جهان است.

جمعیت افراد در سن کار، 82 درصد مردم امارات را تشکیل می‌دهد که 58  درصد آن بانوان هستند. نرخ بیکاری برای زنان از 5.9  دهم درصد در سال 2018 به 5.1 درصد در سال 2019 کاهش یافته،  در حالیکه نرخ کار از 94.1  در سال 2018 به ۹۴.۹ در  مدرس 2019رسیده است.