5 شریک اول صادرات و واردات ایران در 4ماهه 99

10 مرداد 1399 957 بازدید

بررسی آمارهای تجارت خارجی ایران در 4 ماهه ابتدای سال جاری حکایت از آن دارد که چین با سهم 28.4 درصدی در صادرات و 25.7 درصدی در واردات اولین شریک تجاری ایران در هر دو بعد تجارت خارجی(صادرات و واردات) است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ آمارهای تجارت خارجی ایران در 4 ماهه ابتدای سال جاری حکایت از آن دارد که چین با سهم 28.4 درصدی در صادرات و 25.7 درصدی در واردات تنها کشوری است که رتبه اول در صادرات و واردات ایران را دارد.

بر این اساس عراق با 22.6 درصد، امارات با 14 درصد، افغانستان با 8.2 درصد و ترکیه با 4.7 درصد 4 شریک بعدی صادرات ایران هستند.

در مقابل، امارات با 22.7 درصد، ترکیه با 10.78 درصد، هند با 6.93 درصد و آلمان با 4.9 درصد شرکای بعدی تجارت خارجی ایران در بعد واردات هستند.

منبع: اکسپورتنا