تشریح آخرین وضعیت ارزهای بازگشته صادرکنندگان

17 شهریور 1399 443 بازدید

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: ۲۰۵۶ صادرکننده شامل ۱۴۳۵ واحد تولیدی و ۶۲۱ واحد غیر تولیدی با صادرات ۷.۵ میلیارد یورو در سال ۹۷و ۶.۶ میلیارد یورو در سال ۹۸ و با ایفای تعهد ارزی ۱۲.۷میلیارد یورو نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ احسان قمری در مورد آخرین آمار و ارقام بازگشت ارز صادرات اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارشات و آمارهای موجود، ۲۰۵۶ صادرکننده شامل ۱۴۳۵ واحد تولیدی و ۶۲۱ واحد غیر تولیدی با صادرات ۷.۵ میلیارد یورو در سال ۹۷ و ۶.۶ میلیارد یورو در سال ۹۸ و با ایفای تعهد ارزی ۱۲.۷ میلیارد یورو نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند که لازم است از این گروه از صادرکنندگان به نحو مقتضی تقدیر شود.

قمری ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور و  بر اساس وظایف محوله مندرج در اساسنامه، تشویق و ترغیب صادرکنندگان را در دستور کار خود قرار داده است. بنابراین پرداخت مشوق‌های صادراتی در سال‌ جاری با دو اولویت ایفای تعهدات ارزی و همچنین زیرساخت‌های صادراتی انجام خواهد شد. ضمن آنکه طی فراخوانی از صادرکنندگان خوشنام درخواست خواهد شد تا نسبت به اعلام پیشنهادات خود در چارچوب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و واعلام برنامه‌های ترویجی خود اقدام کنند.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل شورای سیاست‌گذاری تشویق صادرکنندگان با ایفای کامل تعهدات ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و خاطر نشان ساخت: ۲۰۵۶ صادرکننده‌ای که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند بر اساس میزان صادرات در شش گروه طبقه بندی شده و بر این اساس بیشترین فراوانی مربوط به صادرکنندگان با صادرات کمتر از یک میلیون یورو و کمترین فراوانی مربوط به صادرکنندگان بین ۵۰ و صد میلیون یورو است که ۱۳ واحد تولیدی و ۴ واحد غیر تولیدی مجموعا ۱.۱ میلیارد یورو معادل ۸ درصد از صادرات گروه را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: همچنین ۸۵۷ واحد تولیدی صادراتی و ۴۷۶ واحد غیر تولیدی با صادرات ۳۸۷ میلیون یورو کمترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده‌اند که صادرکنندگان این دسته کمتر از یک میلیون یورو صادرات داشته‌اند.

منبع:ایلنا