صدور مجوز کار برای کارگران و کارمندان آغاز شد

16 مهر 1399 454 بازدید

امارات از دوشنبه ۵ اکتبر صدور ویزای کاری برای کارگران و کارمندان را مجدداً آغاز کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  این تصمیم از سوی سازمان فدرال هویت شهروندی و مدیریت فجایع و بحران ملی اتخاذ شده است. این تصمیم شامل کارهای دولتی، نیمه دولتی و تمامی کسب و کارهای ضروری کشور می‌شود.

صدور مجدد این ویزاهای کاری شامل تمامی ملیت ها بدون هیچ استثنایی است. در سپتانبراعلام شد مجدد ویزاها صادرمی شود اما صدور ویزای کاری کماکان به علت پاندمی انجام نمی‌شد. افرادی که درخواست ویزا میدهند باید نتیجه تست منفی را قبل از ورود به کشور بگیرند و پس از ورود خود را ۱۴ روز قرنطینه کنند.