برنامه‌های مهم جدید فضایی به زودی اعلام می‌شوند

06 مهر 1399 452 بازدید

محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی گفت:ما  ماموریت‌ها و برنامه های جدید و مهم فضایی داریم که به زودی اعلام می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ ایشان افزودن برنامه ده سال آینده مرکز فضایی محمد بن راشد را مرور کردم. برنامه هایی برای افزایش تعداد ماهواره های تخصصی فضای جدید و ساخت یک مرکز شبیه سازی فضا جهت امور آموزشی داریم. برنامه‌های آموزشی و آکادمی با همکاری دانشگاه جهت ساخت پایه های علمی و تربیت نیروهای فنی و متخصص در امور فضایی از دیگر برنامه‌های در دست اجرای مرکز فضایی محمد بن راشد هستند.