۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

07 مهر 1399 601 بازدید

معاون سازمان امور مالیاتی، ۱۵مهرماه را آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: ۱۵ مهرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۱۳۹۹ است.

وی افزود: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، مودیان مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می بایست تا تاریخ ۱۵ مهرماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۳۹۹ و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام کنند.

مسیحی ادامه داد: برای تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات هستند.

منبع: اکسپورتنا