مجوز ورود به دبی برای ساکنین تا 30 روز اعتبار دارد

09 مهر 1399 1206 بازدید

از یک مقام مسئول در اداره کل اقامت و امور خارجه ( GDRFA) در دبی؛ ساکنان دبی می توانند قبل از عزیمت خود در خواست تاییدیه ورود دهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ سرد رگرد سلیم بن علی، مدیر دپارتمان آمر برای رضایت مشتریان در دبی گفت: تیم بزرگی به طور شبانه روزی درخواست های تاییدیه ساکنان دبی در خارج از کشور برای بازگشت را بررسی می کنند.

تاییدیه 30 روز از زمان صدور معتبر است. ساکنان دبی می توانند حتی قبل از سفر برای تاییدیه ها درخواست دهند. بهتر است ساکنینی که قصد دارند برای تعطیلات یا سفرهای خارجی به خارج از کشور بروند نیز برای تایییدیه زمانی که در داخل کشور هستند در خواست کنند.

تاییدیه بازگشت فقط برای یک سفر معتبر است این یک تاییدیه چند منظوره نیست و فقط برای یک بار استفاده می شود. وی در ادامه گفت: اگر درخواست رد شود ساکنان می توانند بعد از پنج روز دوباره درخواست دهند. در صورت رد تایید ساکنین باید با ما تماس بگیرند تا بدانند ویزای آنها هنوز معتبر است یا دلیل رد چیست.