4100 پارکینگ در شارجه پولی شدند

31 شهریور 1399 430 بازدید

به گفته شهرداری حدود 4100 پارکینگ در شارجه در سه ماهه سوم سال جاری پولی شده اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ شهرداری شارجه در شبکه اجتماعی اعلام کرد این مناطق شامل پارکینگ هایی در مناطق صنعتی 3، 10، 15 و 17 است.

شهرداری گفت: در طرح جدید پارکینگ ها پولی منطقه تجاری مویلح، التعان و النهده را نیز تحت پوشش قرار دادند.

شهرداری اضافه کرد: طی امسال، 230 فضای پارک به پارکینگ پولی با پارکومترهای هوشمند تبدیل شده است.