تغییر تعرفه کالا نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد

14 مهر 1399 926 بازدید

وزارت صمت با صدور بخشنامه ای از اصلاح ثبت سفارش و کد تخصیص ارز برای کالاهایی که تعرفه آنها تغییر کرده خبر داد که منجر به طولانی شدن فرایند ترخیص کالا و رسوب آن در بنادر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  وزارت صمت با صدور بخشنامه ای از اصلاح ثبت سفارش و کد تخصیص ارز برای کالاهایی که تعرفه آنها تغییر کرده خبر داد. عمدتا تعرفه کالا به دلیل جابه جایی گرو‌ه‌های کالایی تغییر می‌کند و شرح کالا عوض نمی شود مثلا اگر شرح کالا یخچال فریزر باشد و فقط تعرفه آن تغییر کند گمرک معتقد است نیازی به اصلاح ثبت سفارش نداشته و امکان انجام تشریفات گمرکی فراهم است اما وزارت صمت معتقداست باید ثبت سفارش و کد تخصیص ارز آن نیز اصلاح شود که در این صورت فرایند ترخیص برای چند ماه با تاخیر مواجه شده و امکان رسوب کالا وجود دارد.

در نامه علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: ضمن ارسال نامه ۹۹/۶۸۲۸۰۸ مورخ ۹۹/۶/۱۶ معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک ایران با عنوان سرپرست محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور و پاسخ واصله به شماره ۶۰/۱۶۷۸۶۰ مورخ ۹۹/۷/۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اخذ اصلاحیه ثبت سفارش جهت کالاهایی که حین انجام تشریفات گمرکی و بر اساس بررسی های تعرفه ای صورت پذیرفته، ردیف تعرفه آنها تغییر می یابند، به منظور اجرای دقیق مفاد نامه فوق الاشاره اعلام می دارد:

در صورت بروز هرگونه اختلاف ردیف تعرفه استنباطی با ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش (چه در داخل یک گروه (مثلا ۲۱) و چه از گروهی به گروه دیگر (مثلا از ۲۲ به ۲۳) حتى مواردی که در جهت کاهش گروه کالایی باشد (مثلا از ۲۴ به ۲۲)، تمامی تغییرات و موارد اشاره شده نیاز به اصلاح ثبت سفارش داشته و گمرکات مجاز به ادامه تشریفات گمرکی با صدور پروانه بدون اصلاح ثبت سفارش اظهارنامه نمی باشند.

برای نیل به این منظور دستور فرمایید در صورت بروز هر گونه اختلاف در ردیف تعرفه کالاهای اظهاری، پیش از صدور پروانه و ترخیص کالا حتی بصورت درصدی، نسبت به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی بر اساس ردیف تعرفه استنباطی آن گمرک اقدام نمایند بدیهی است موکدا دستور فرمایند در این خصوص از هر گونه مکاتبه با این دفتر خودداری و صاحبان کالا با نمایندگان قانونی آنها جهت اصلاح ثبت سفارش و عنداللزوم کد ساتای صادر شده به مراجع ذیربط وزارت صنعت، معدن تجارت و با مراجع صدور ثبت سفارش کالا هدایت شوند. ضمنا اگر صاحب کالا با نماینده قانونی وی نسبت به ردیف تعرفه استنباطی گمرک معترض باشد با رعایت مقررات مربوطه می تواند درخواست ارجاع پرونده به دفتر تعرفه گمرک ایران و عنداللزوم مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نماید و تا رسیدگی به این اختلاف، هیچ گونه اقدامی در راستای ترخیص کالا بدون اصلاح ثبت سفارش مقدور نمی باشد.

همچنین با توجه به تغییر مشخصات ثبت سفارش و کد ساتا، ترخیص درصدی کالای اظهاری نیز تا اصلاح کامل ثبت سفارش مجاز نخواهد بود و در صورت درخواست صاحب کالا با نماینده قانونی وی برای پرداخت مابه التفاوت و جریمه أحتمالی مطابق استنباط گمرک، بصورت سپرده نقدی با ضمانتنامه بانکی و ترخیص کالا، پذیرش موضوع منوط به ویرایش ثبت سفارش وزارت صمت خواهد بود و قبل از ویرایش ثبت سفارش ترخیص کالا از گمرک ولو بصورت درصدی با با صدور حکم ، مقدور نخواهد بود

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بسیار مهم برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات، همچنین معاونین محترم امور گمرکی گمرکات اجرایی بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده ناظرین محترم حوزه های نظارت می باشد.

منبع: خبرگزاری فارس