قول‌های وزیر کار به بخش خصوصی

14 مهر 1399 525 بازدید

بر اساس پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، پیش از هر پیمان، ضرایب آن قبلا به طور صریح و شفاف اعلام ‌خواهد شد، البته این راهکار پیش از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت تا نظرات بخش‌ خصوصی نیز مورد لحاظ قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ در جریان نشست نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی، محمد شریعتمداری قول‌هایی برای بهبود وضعیت فعلی داد که باید توسط بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.

یک ماه، یک گام

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تقاضای دبیرکل اتاق بازرگانی تهران مبنی بر برگزاری جلسات منظم جهت ارزیابی اقدامات، اعلام کرد که جلساتی ماهانه برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر بخش‌ خصوصی برگزار خواهد کرد تا به این ترتیب، طی مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، به طور مرتب هر ماه دست‌کم یک مصوبه(مدل یک ماه، یک گام) در راستای تسهیل امور کسب‌و‌کار بنگاه‌ها به دست آید.

مصوبه جدید ضرایب پیمان

شریعتمداری اعلام کرد که بر اساس پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، پیش از هر پیمان، ضرایب آن قبلا به طور صریح و شفاف اعلام ‌خواهد شد، البته این راهکار پیش از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت تا نظرات بخش‌ خصوصی نیز مورد لحاظ قرار گیرد.

ابهام‌زدایی و تنقیح مقررات

شریعتمداری اعلام کرد طی یک ماه آینده، با اعمال نظر اتاق بازرگانی، بخشنامه‌های باقی‌مانده از سازمان تامین اجتماعی ابهام‌زدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن ابلاغ شود.

بر این اساس قرار است تعداد 2000 بخشنامه تامین اجتماعی به 60 بخشنامه تقلیل پیدا کند.

افزودن کرسی نمایندگان بخش کارفرمایی در هیات امنای تامین اجتماعی

محمد شریعتمداری با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در جلسات هیات امنای تامین اجتماعی، اعلام کرد که با حذف یک نماینده دولت در این هیات، یک نماینده از جامعه کارفرمایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی را به هیات امنای تامین اجتماعی اضافه خواهد کرد.

منبع: اکسپورتنا