27 مرداد ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات بدون اخذ کد رهگیری

29 مرداد 1399 324 بازدید

27 مرداد ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز بانک بلامانع است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: ترخیص کالاهای اساسی «ذرت،

دانه های  روغنی، روغن خام، کنجاله سویا و جو» از گمرکات کشور، بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز بانک بلامانع است.
‌مهرداد جمال ارونقی با بیان این مطلب افزود: با عنایت به ضرورت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری وتوافق حاصل شده فیمابین وزارت صنعت، معدن تجارت؛ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بدینوسیله به اطلاع صاحبان کالاهای اساسی: ذرت، دانه های  روغنی، روغن خام، کنجاله سویا و جو در گمرکات کشور میرساند ترخیص اقلام اشاره شده با ارائه مجوزهای قانونی لازم،  «بدون اخذ کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز  بانک»بلامانع بوده، بدیهی است بانک مرکزی متعاقباً با هماهنگی واردکنندگان اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز مدت داربه منظور تأمین ارز در سررسید حداکثر سه ماهه اقدام خواهد نمود.

ارونقی تاکید کرد: نظر به ضرورت تسریع در انجام امور، مقتضی است صاحبان کالاهای اشاره شده، درصورت تمایل،ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود اقدام نمایند.

۲/۵ میلیون تن از کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور، بدون کد رهگیری و اعلامیه تأمین ارز  بانک، قابل ترخیص هستند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان این خبر، اعلام کرد:
با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی مسائل مربوط به تامین کالا‌های اساسی بر ضرورت برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت مستمر از سوی دستگاه‌های مرتبط بر نحوه تامین کالا‌های اساسی و دارو و در راستای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و توافق حاصل شده فیمابین وزارت صنعت، معدن تجارت؛ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، ترخیص کالاهای اساسی «ذرت، دانه های  روغنی، روغن خام، کنجاله سویاو جو» از گمرکات کشور، ظرف مدت محدود، بدون اعلامیه تأمین ارز بانک بلامانع اعلام شده است که در این خصوص،اطلاع رسانی لازم صورت پذیرفته و صاحبان کالاهای مزبور می توانند در اسرع وقت و ظرف هفته آتی برای ترخیص فوریکالاهای خود به گمرکات مربوطه مراجعه و با ارائه مجوزهای قانونی موردنیاز، این اقلام را بصورت شبانه روزی از گمرکات خارج نمایند.

مهرداد جمال ارونقی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱/۴ میلیون تن ذرت؛ بیش از ۱۵۷ هزارتن دانه های روغنی؛ بیش از۳۶۱ هزار تن روغن خام؛ نزدیک به ۱۵۰ هزار تن سویا و بیش از ۴۲۲ هزار تن جو در بنادر کشور موجود است که ترخیص آن طی هفته آتی بدون اخذ و ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام گردیده است.

بدیهی است بانک مرکزی متعاقباً با هماهنگی واردکنندگان اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز مدت دار به منظور تأمین ارز در سررسید حداکثر سه ماهه اقدام خواهد نمود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تأکید کرد: موارد فوق به جز سایر کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات وبدون در نظر گرفتن موجودی شناورهای درحال تخلیه یا درحال پهلوگیری در بنادر می باشند که آمار اقلام مربوط به آنها نیز متعاقباً اعلام خواهد شد، بنابراین مشکلی از جهت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.