3.9 میلیارد درهم معامله املاک در دبی در یک هفته

13 مهر 1399 630 بازدید

بر اساس گزارش دپارتمان املاک دبی در یک هفته 182 زمین در مجموع به ارزش 1.21 میلیارد و 1140 معامله آپارتمان و ویلا به ارزش 1.56 میلیارد درهم معامله شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ بزرگترین معامله زمینی در مارسا دبی به ارزش 250 میلیون درهم بود. پروژه الحبیه سوم بیشترین تعداد معاملات را دوره مورد نظر داشت( 19 معامله  به ارزش 48.17 میلیون درهم) و پس از آن حادق شیخ محمد بن راشد 15 معامله به ارزش 104.89 میلیون درهم و الثنایای چهار با  13 معامله  به ارزش 123 میلیون درهم قرار دارند.

سه معامله مسکونی برتر آپارتمانی در برج خلیفه 221میلیون درهم آپارتمانی در مرکاض 199 میلیون درهم  و آپارتمانی در الخیران یکم 182 میلیون درهم بودند.

مجموعه املاک اقساطی این هفته 843 میلیون درهم بوده که بزرگترین زمین در این معاملات البرشای جنوبی به ارزش 129 میلیون درهم بود.