تست کرونا از چه زمانی برای مسافران عازم ایران اجباری می شود؟

اخبار داخلی 06 مرداد 1399 62 بازدید

پیرو نامه جدید شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، شرایط پذیرش مسافران ورودی ( به ایران) در پروازهای بین المللی به شرح زیر اعلام می گردد:

1- فرم خوداظهاری یا تعهدنامه قبل از پرواز توسط مسافران تکمیل و در بدو ورود به مسئولین مربوطه ارائه گردد.

2- کلیه مسافران بالای دو سال در پروازهای ورودی به ایران می بایست اقدام به انجام آزمایش PCR در محدوده 96 ساعت مانده به پرواز نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به هنگام ورود به نمایندگان وزارت بهداشت در پایگاه بهداشت مرزی تحویل نمایند.

3- غربالگری برای همه مسافران در بدو ورود انجام خواهد شد.در صورت مشکوک بودن مسافران با تابعیت ایرانی، می بایست پس از تکمیل فرم تعهدنامه خود را به مدت 14 روز قرنطینه خانگی نمایند.همچنین در صورت مشکوک بودن مسافران با تابعیت غیرایرانی افراد به محل های مشخص شده از سوی وزارت بهداشت راهنمایی شده و به مدت 14 روز قرنطینه خواهند شد.هزینه اقامت بر عهده مسفر می باشد.

4- در صورت نداشتن گواهی سلامت و تست کرونا در بدو ورود، مسافران با تابعیت ایرانی به محل های مشخص شده از سوی وزارت بهداشت منتقل شده و به مدت 14 روز قرنطینه خواهند شد.هزینه اقامت و تست بر عهده مسافران می باشد.همچنین به مسافران با تابعیت غیرایرانی در صورت نداشتن گواهینامه سلامت و تست کرونا اجازه ورود داده نشده و دیپورت خواهند شد.

این بخشنامه به همه ایرلاین های داخلی و خارجی ابلاغ شده و این رویه از روز شنبه اول آگوست 2020(11 مرداد 1399) اجرا خواهد شد.