طلاق 13 درصد و ازدواج 18 درصد در دبی افزایش یافت

14 اسفند 1400 898 بازدید

قراردادهای ازدواج منعقد شده در دبی طی سال گذشته 18 درصد افزایش یافت و در مقایسه با 5072 قرارداد منعقد شده در سال 2020، تعداد کل به 5986 قرارداد رسید و موارد طلاق با افزایش 13 درصدی به ثبت 2106 مورد طلاق در مقایسه با 1868 مورد در سال 2020 رسید.

بر اساس داده‌های مرکز آمار دبی، در سال 2021، 3932 قرارداد ازدواج برای غیر اماراتی‌ها با غیر اماراتی‌ها منعقد شد که بیشترین سهم از قراردادهای منعقد شده (66٪) را نشان می‌دهد، سپس ازدواج اماراتی با زنان اماراتی با سهم  19 درصد و با 1137 عقد در رتبه دوم قرار گرفت. جایگاه سوم  ازدواج اماراتی با غیر اماراتی (12 درصد) با 737 عقد و در نهایت عقد ازدواج غیر اماراتی با زنان اماراتی 3 درصد و با 180 مورد ثبت شده است.

با توجه به پرونده های طلاق، دبی 1420 مورد طلاق غیر اماراتی با سهم 67.5 درصد، سپس 425 مورد طلاق از شهروندان اماراتی و اماراتی با سهم 20 درصد و 201 مورد طلاق اماراتی و غیر اماراتی با سهم 9.5 درصد را ثبت کرده است و در نهایت 60 مورد طلاق غیر اماراتی ها و اماراتی ها با سهم 3 درصد از کل طلاق های رخ داده در امارات طی سال گذشته (2021) بوده است.