6 استثنا که به ساکنان اجازه می دهد بیش از 6 ماه در خارج از امارات بمانند

25 اسفند 1400 564 بازدید

دولت دیجیتال امارات تایید کرد که شخص مورد حمایت نباید بیش از شش ماه در خارج از امارات بماند، در غیر این صورت ویزای اقامت وی ​​باطل می شود و خاطرنشان کرد که این قانون شش استثنا دارد که عبارتند از:
-  همسر خارجی که توسط شوهر اماراتی اش حمایت می شود.
- مقیم خارج از کشور که در یک سازمان دولتی کار می کند و توسط اداره دولتی برای معالجه به خارج از کشور اعزام می شود در این صورت باید گزارش پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت و حفاظت جامعه یا سایر مراجع بهداشتی تایید شده ارائه شود.
- کارگران خانگی همراه دانشجو در حال تحصیل در خارج از کشور یا فردی که در خارج از کشور تحت درمان است.

کارگران خانگی همراه اعضای نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی که نماینده کشور در خارج از کشور هستند.

- کارکنان ماموریتی که دارای ویزای اقامت در امارات هستند، کارمندان بخش دولتی که برای شرکت در دوره های آموزشی یا تخصصی اعزام می شوند، یا کارگران دفاتر کارفرمایی در خارج از کشور و خانواده های آنها که دارای ویزای اقامت معتبر در امارات هستند.

دانشجوی مقیم امارات متحده عربی که برای تحصیل در دانشگاه به خارج از کشور سفر می کند.

وی تاکید کرد: قاعده کلی این است که فرد مقیم خارج از کشور که دارای ویزای اقامت معتبر از امارات است و می خواهد به خارج از کشور سفر کند، نباید بیش از شش ماه در خارج از کشور بماند، در غیر این صورت ویزای اقامت وی ​​باطل می شود. در مرحله او نمی تواند وارد کشور امارات متحده عربی شود، مگر پس از درخواست مجوز ورود جدید.