مهمترین گام در توسعه روابط اقتصادی با امارات از نگاه کنسول اقتصادی ایران در دبی / ایرانیان مقیم امارات نقش تعیین کننده ای دارند

محسن مجرد کنسول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دبی گفت: مهمترین گام در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات عربی متحده، تعیین راهبرد کشورمان در بحث روابط اقتصادی با کشور امارات و امضای توافقنامه شراکت اقتصادی میان دو کشور است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران  امارات ، محسن مجرد کنسول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دبی خاطر نشان کرد: مهمترین گام در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات عربی متحده، تعیین راهبرد کشورمان در بحث روابط اقتصادی با کشور امارات و امضای توافقنامه شراکت اقتصادی میان دو کشور بوده تا در چارچوب آن بتوان ضمن فعالسازی ظرفیت های داخلی تولید در کشور، امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمود و به تبع آن، امکان تجارت خارجی با کشور امارات را ارتقاء بخشید که در این راستا، نقش ایرانیان مقیم امارات در تحقق این چشم انداز مطلوب، بسیار تعیین کننده و سازنده خواهد بود.