نرخ تورم ابوظبی در دسامبر 2021 به 3.1 درصد رسید

19 بهمن 1400 555 بازدید

گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار در ابوظبی نشان داد که نرخ تورم در امارات در ماه ( دسامبر) گذشته به طور سالانه 3.1 درصد افزایش یافته است. این نرخ در ماه مشابه

این شاخص دردسامبر2021 به 111.2 واحد رسید، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال 2020 به 107.9 واحد رسید.