با افزایش 11 درصدی نسبت به پارسال/ 29 میلیون مسافر در سال 2021 از فرودگاه بین المللی دبی عبور کردند

03 بهمن 1400 583 بازدید

بر اساس داده های منتشر شده توسط "سازمان هواپیمایی کشوری دبی"، تعداد مسافران فرودگاه بین المللی دبی در سال گذشته به 29.11 میلیون مسافر افزایش یافته است که نسبت به سال 2020 افزایش 11 درصدی را نشان می دهد.

آمارها نشان می دهد که تعداد مسافران فرودگاه بین المللی دبی در ماه دسامبر به 4.49 میلیون مسافر رسیده است که نسبت به ماه قبل 16 درصد افزایش داشته و نسبت به سال گذشته 105 درصد افزایش داشته است.