جلوگیری از ورود افراد غیر واکسینه به محل کار در ابوظبی

20 دی 1400 477 بازدید

همه سازمان‌های دولتی در ابوظبی،  به منظورحفظ سلامت عمومی و تقویت اقدامات پیشگیرانه از امروز دوشنبه 10 ژانویه ورود به محل کار  کارمندانی که   واکسینه نشده و کسانی که دوز حمایتی (سوم) رادریافت نکرده اند؛ ممنوع شد.

معاونت پشتیبانی دولت با هماهنگی کمیته مدیریت بحران و اورژانس، دریافت واکسن و دوز حمایتی برای ورود به محیط‌های کاری را برای گروه‌های ذینفع بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح بهداشتی مقرر کرد.
این تصمیم برای همه سازمان‌های دولتی در امارات اعمال می‌شود، به استثنای کسانی که عذر پزشکی تایید شده دارند.

همچنین روش‌های تایید شده قبلی  از جمله نشان دادن نتیجه منفی برای معاینه PCR هر 7 روز برای همه کارمندان و کارگران، و کارگران قراردادی خدمات ادامه دارد.