امارات کشور اول تامین کالا در آذر ماه

13 دی 1400 236 بازدید

در تجارت 9میلیارد دلاری ایران با سایر کشورها در آذر ماه امارات متحده  عربی کشور  اول تامین کالا و وسومین مقصد کالاهای صادراتی ایران است.

گزارش وضعیت تجارت ایران در آذر ماه نشان می دهد که  احتمالا محدودیت ها در خصوص تجارت با سایر کشورها کمتر شده و این رو به لحاظ وزنی 3 درصد و به لحاظ ارزشی 25 درصد رشد داشته است.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات، سخنگوی گمرک گفت : تجارت کشورمان در آذرماه به 13میلیون و 172هزار تن به ارزش هشت میلیارد و 951میلیون دلار رسید که نسبت به آذر سال گذشته سه درصد در وزن و 25درصد در ارزش رشد داشته و ترانزیت عبوری از  کشور نیز نسبت به مدت مشابه قبل 53درصد بیشتر شده است.
سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک اظهار داشت: از مجموع تجارت یکصد و 22میلیون تنی کشور  به ارزش 72میلیارد دلار در 9ماهه امسال 13میلیون و 172هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 951میلیون دلار مربوط به ماه نهم سال است.

وی افزود: صادرات کشورمان در آذر ماه 9میلیون و593 هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 41میلیون دلار بوده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل(اذر99) رشد نیم درصدی در وزن و 23درصدی در ارزش داشته است.

امارات سومین مقصد کالاهای صادراتی ایران

لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی کشور در آذرماه گفت: پنج کشور مقصد کالاهای صادراتی ایران  در آذر ماه به ترتیب چین یا یک میلیون و 977هزار تن به ارزش یک میلیارد و 126میلیون دلار، عراق با یک میلیون و 839هزار تن به ارزش 649میلیون دلار، امارات با یک میلیون و 13هزار تن به ارزش 499میلیون دلار، ترکیه با 338هزار تن به ارزش 363میلیون دلار و افغانستان با 269هزار تن به ارزش 141میلیون دلار بودند.
سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات در آذرماه توضیح داد: واردات کالاهای مورد نیاز کشور در ماه نهم سال سه میلیون و 579هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و 910میلیون دلار بوده که نسبت به آذر سال قبل 19درصد در وزن و 27درصد در ارزش افزایش داشته است.

امارات  اولین کشور تامین کالا، پای اروپایی ها به 5 کشور اول باز شد

لطیفی در خصوص کشورهای تامین کننده نیازهای کشور گفت: کشور امارات با فروش 878هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 420میلیون دلار، چین با 286هزار تن به ارزش یک میلیارد و 191میلیون دلار، ترکیه با 212هزار تن کالا به ارزش 454میلیون دلار ،سوئیس با 240هزار تن به ارزش 157میلیون دلار و آلمان با فروش  44هزار تن کالا به ارزش 156میلیون دلار ،پنج کشور اول تامین نیازهای کشور در آذر ماه بودند.

سخنگوی گمرک افزود: در آذر ماه امسال یک میلیون و 57هزار تن کالای خارجی نیز از مسیر جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شد که این میزان  نسبت به آذر سال قبل 53درصد رشد داشته است.