برگزاری مجمع سالیانه اتاق بازرگانی ایران و امارات در 2 اسفند

28 آذر 1400 522 بازدید

با تصویب اکثریت هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در جلسه امروز28 آذر ماه 1400  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 2 اسفندماه سال جاری  برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران  امارات این مجمع در محل اتاق بازرگانی ایران  برگزار خواهد شد و متعاقبا با هماهنگی معاونت محترم امور بین الملل سالن در نظر گرفته شده به تمامی اعضا اطلاع رسانی خواهد شد.

بر اساس این تصمیم هیئت مدیره  دستور جلسه این مجمع ارائه گزارش عملکرد  از فعالیت های اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات و تعیین بازرس و علی البدل خواهد بود.