سه برنامه امارات برای توسعه کشاورزی بومی

23 آذر 1400 673 بازدید

سیف الشرع، دستیار معاون وزیر در بخش تنوع غذایی در وزارت تغییر آب و هوا و محیط زیست، گفت که این وزارتخانه در حال آماده سازی 3 طرح برای افزایش تولیدات کشاورزی بومی و افزایش فعالیت تجاری برای کشاورزان شهروند است.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات به نقل از روزنامه الاتحاد وی این طرح ها را به شرح زیر برشمرد:

  • ایجاد سازمان توسعه قانون و خدمات به بخش کشاورزی.
  • افزایش استفاده از فناوری روز در تولید محصولات کشاورزی متناسب با منابع موجود در کشور که مستلزم گسترش استفاده از فناوری کشاورزی و اتخاذ سیستم های کشاورزی پایدار، ارگانیک، عمودی و آبزی است.
  • گسترش برنامه های بازاریابی محصولات کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی.

    وی خاطرنشان کرد: اقدامات این وزارتخانه برای ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی اماراتی در سال 2020، به افزایش ارزش این محصولات داخلی به 150 میلیون درهم و همچنین به بازاریابی بیش از 30 نوع محصول کمک کرد.

    وی با اشاره به اینکه کار برای امضای یادداشت تفاهم با مراکز فروش جدید به منظور ارتقای بازاریابی محصولات ملی در حال انجام است، خاطرنشان کرد که با مقامات محلی نیز برای  راه اندازی طرح های جدید در حوزه  بازارهای فروش مستقیم از مزرعه تا مصرف  گفت گو کرده ایم.