اتاق ایران و امارات هیچ نقش اجرائی در اکسپو ندارد/ سوء استفاده احتمالی از نام اتاق ایران و امارات قابل پیگیری است

22 آذر 1400 549 بازدید

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در قالب یک بیانیه اعلام کردند:  اتاق بازرگانی ایران و امارات هیچ نقش اجرائی در اکسپو نداشته و  برنامه ریزی برای اعزام هیئت های تجاری از سوی این اتاق مشترک تکذیب می گردد.
در این بیانیه آمده است: بدیهی است هر نوع نقد  درباره مسئولیت کم کاری و یا اقدامات قابل تقدیر در حوزه اجرائی  و دست اندرکاران اکسپو متوجه اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نبوده هر چند ماموریت خود را در جلسات مشاوره ای برای برگزاری بهتر اکسپو تا پیش از شروع  این رویداد انجام داده است.
اتاق بازرگانی ایران و امارات ضمن آرزوی توفیق برای همه دست اندرکاران دلسوز در اکسپو2020 دبی و قدر دانی از زحمات شایسته تقدیر در عین حال خود منتقد عملکرد این عزیزان بوده و انتظار این بود که هماهنگی های بیشتر در جهت استفاده از فرصت های ایجاد شده و در قالب تشکل های مرتبط و تخصصی فراهم شود.
در پایان این بیانیه آمده است: همچنین اتاق اعلام می دارد که هیچ ارتباط مادی و معنوی  میان شرکت های تبلیغاتی و اسپانسرهای پاویون  ایران در اکسپو  وجود ندارد و لذا مسئولیت هر نوع سوء استفاده احتمالی  از نام اتاق بازرگانی ایران و امارات قابل پیگیری  ومسئولیت آن بر عهده سوء استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی است.