تاسیس شورای چشم انداز آینده امارات

20 آذر 1400 577 بازدید

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات به عنوان حاکم دبی قانون شماره /21/ در سال 2021 را در خصوص ایجاد شورای دبی با هدف پیش بینی و توسعه صادر کرد.

برنامه توسعه آتی امارت دبی برای اطمینان از تثبیت رقابت و پیشتاری در سطح منطقه ای و بین المللی و افزایش جذابیت جهانی آن به عنوان یکی از بهترین شهرها برای زندگی و کار در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری امارات، شیخ محمد بن راشد با تاکید بر اینکه مدیریت دولت دائما در حال تغییر است تا  تصمیم گیری ها متناسب با  روند سریع تغییرات جهانی باشد.

هدف شورای دبی تدوین و توسعه دستور کار توسعه آتی امارت دبی به گونه ای است که رقابت پذیری جهانی آن را  از طریق راه اندازی پروژه های کیفی بزرگ و ابتکارات متحول کننده تضمین کند.،

شیخ محمد بن راشد ریاست شورای دبی را بر عهده دارد که دارای شخصیت حقوقی و ظرفیت قانونی لازم برای انجام اقداماتی است که دستیابی به اهداف خود را تضمین می کند.

طبق قانون تأسیس شورای دبی، این شورا موظف به نظارت بر مسیر توسعه و دارای  یک «کمیسیون عمومی» است که با تصمیم رئیس جمهور منصوب می شود.