فراخوان احصاء مشکلات تجارت با امارات

17 آذر 1400 468 بازدید

در پی  توسعه روابط  میان دولت های جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی و نشست های متعدد  هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات  با دستگاه های مرتبط  تجارت با کشور همسایه جنوبی دریای خلیج فارس، فرصت طرح مسائل و مشکلات و پیگیری آنها  فراهم شده است.

لذا اتاق بازرگانی ایران و امارات در نظر دارد با جمع آوری و احصاء مشکلات تجار به ویژه اعضا محترم اتاق ایران و امارات و با تجمیع آنها در قالب گزارشی مستند، مستدل و فراگیر ارائه آنها همراه با راهکارهای پیشنهادی  از طریق مبادی ذیصلاح ماموریت خود را در جهت تسهیل روابط تجاری میان دو کشور پیگیری کند .

لذا از کلیه اعضا محترم اتاق بازرگانی ایران و امارات بدینوسیله درخواست می شود تا چنانچه در این باره نظر و پیشنهاد قابل طرح در گزارش مذکور را دارند حداکثر تا پایان وقت اداری 22 آذر ماه  مباحث خود را در قالب ایمیل به نشانی: info@iremcc.ir ارسال نمایند.