فراخوان برای انتخاب دبیر اتاق بازرگانی ایران و امارات

08 آذر 1400 705 بازدید

در پی تغییرات صورت گرفته در بدنه مدیریتی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات و به منظور ارائه خدمات بهتر و کیفی تر به این وسیله اعلام می گردد؛ علاقه‌مندان به سمت دبیر کلی از میان اعضا اتاق مشترک انتخاب می گردد.

بر اساس  آخرین مصوبه هیات مدیره اتاق بازرگانی اتاق ایران و امارات علاقه‌مندان به کار تشکلی که تمایل به قبول پذیرش سمت دبیری اتاق دارند؛ می توانند از طریق  ایمیل زیر رزمه و پورپوزال خود را جهت همکاری ارسال کنند.

ایمیل: info@iremcc.ir

بدیهی است تسلط به زبان انگلیسی، عضویت در اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، آشنایی با کار تشکلی و آشنایی و فعالیت درحوزه تجارت با امارات  از جمله مهمترین مواردی است که در ارزیابی وانتخاب دبیر لحاظ خواهد گردید.

لازم به ذکر است که اقای سینا تقی زاده دیگر  دبیر کل این اتاق نیستند.