افزایش 15 درصدی اشغال تخت در هتل های امارات در نیمه اول سال

29 شهریور 1400 514 بازدید

در نیمه اول امسال ، هتل ها و مراکز گردشگری در امارات متحده عربی حدود 8.3 میلیون مهمان را به خود جذب کردند که نسبت به نیمه اول سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

تعداد مهمانان محلی در هتل های کشور درنیمه اول امسال به 72 درصد افزایش یافت  که سهم گردشگری داخلی 30 درصد از کل مهمانان بود.

این میزان حجم اشغال اتاق های هتل ها باعث شده تا امارات در این شاخص و در نیمه اول سال میلادی عملکرد بهتری از 10 مقصد اصلی گردشگری در جهان بهتر عمل کند.