نرخ تورم امارات همچنان بر مدار منفی+ جدول

28 شهریور 1400 713 بازدید

گزارش منتشر شده از سوی سازمان رقابت پذیری و آمار فدرال نشان می دهد که نرخ تورم در امارات متحده عربی برای سی امین ماه متوالی در محدوده منفی (0.51٪ -0) در ماه ژوئن باقی مانده است.

نرخ تورم در ژانویه 2019 وارد محدوده منفی شد.


بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز رقابت پذیری و آمار فدرال با عنوان "شاخص قیمت مصرف کننده در امارات متحده عربی - ژوئن 2021" ، کاهش جزئی شاخص هزینه زندگی در ژوئن گذشته به 106.7 واحد رسید ، در حالی که در مدت مشابه سال قبل  107 واحد بود.