برنامه های اصلی اتاق بازرگانی دبی در اکسپو (بخش پایانی)|برگزاری 7 رویداد جهانی از اجلاس آس آن تا دوازدهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان

21 شهریور 1400 638 بازدید

اتاق بازرگانی دبی  در طول 6 ماهه زمان برگزاری نمایشگاه اکسپو 2020 دبی  7 رویداد  جهانی را برگزار خواهد کرد که از ان به عنوان برنامه ای اصلی اتاق بازرگانی دبی در اکسپو یاد کرده است.

 بدیهی است  اتاق بازرگانی ایران و امارات به عنوان مجری  اعزام  هیئت های تجاری با همکاری کمیته اکسپو اتاق بازرگانی ایران  بر اساس این رویدادها  و نمایشگاه های تخصصی  که به شکل سالانه و در طول دوران نمایشگاه اکسپو برگزار می شود هیات های تجاری را اعزام خواهد کرد.

این رویدادها به ترتیب زمان برگزاری به شرح زیر است:

بیزینس فروم  جهانی افریقا - در روزهای 21 و 22 مهر ماه

اجلاس جهانی  اقتصاد اسلامی - 10 و 11 آبان ماه

دوازدهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان- 2 تا 4 آذر ماه

نشست تجاری ASEANانجمن ملل آسیای جنوب شرق  17 و 18 آذر

کنفرانس  DAC  انجمن امور اقتصادی و حرفه ای دبی  2 اسفند

اجلاس جهانی خرده فروشی  23 و 24 اسفند

بیزینس فروم  جهانی لا تام LATAM   سوم و چهارم فروردین 1401

بنا به اخبار منتشره  برای رسیدن به  اکسپو که با وسعت 45 هزار متر مربع است  از تمام مسیر های مترو میسر بوده   حدود 15 دقیقه از محل  هتل ها  با رانندگی فاصله دارد.

غرفه اتاق بازرگانی  دبی بعد از دهکده اکسپو 20 و ورودی  ایستگاه مسیر دبی 2020 و رسیده به میدان الوصل است.

در شکل محل سالن اتاق بازرگانی دبی در اکسپو نشان داده شده است