برنامه های اتاق دبی برای اکسپو 202 جهانی (1) / با حضور در اکسپو در بازار 3.5 میلیارد نفری قدم بگذارید

21 شهریور 1400 691 بازدید

اتاق بازرگانی دبی  با حضور در سالن ویژه ای در محل اکسپو برنامه های ویژه ای تدارک دیده است که از جمله چندین همایش جهانی ، راه اندازی شرکت های  چند ملیتی ، ارتباط گیری با تجار جهانی و باز کردن بازارهای جهانی  را تدارک دیده و مدعی  شده است:  با حضور در اکسپو می توان  در بازاری 3.5 میلیارد دلاری  نفری قدم گذاشت.

این نمایشگاه  برای اولین بار در خاور میانه برگزار می شودو اتاق بازرگانی دبی  برنامه های زیادی  برای رویداد جهانی تدارک دیده که بخش اول آن را در زیر می خوانید:

به ادعای اتاق بازرگانی تجار می تواند در بیزینس فروم های نه گانه شرکت کنند که به ترتیب زمانی زیر  برگزار می شود و عبارتند از:

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) آب و هوا و تنوع زیست محیطی – 12 مهر

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) فضا -27 مهر

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) توسعه شهری و روستایی - 10 آبان

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) دانش و آموزش -  23 آذر

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) گردشگری و ارتباطات -21 دی

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) اهداف جهانی – 28 دی

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) سلامت و تندرستی – 12 بهمن

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) غذا ، کشاورزی و معیشت – 2 اسفند

موضوع انجمن تجاری ( بیزینس فروم ) آب – 2 فروردین