10 اصل راهبردی امارات در مسیر توسعه/ همسایگی خوب اساس ثبات است/ سیاست خارجی برای منافع اقتصادی ملی است

14 شهریور 1400 791 بازدید

امارات متحده عربی سند پنجاه اصل را اعلام کرد که مسیر راهبردی کشور را در چرخه توسعه بعدی خود در زمینه های توسعه سیاسی ، اقتصادی و داخلی مشخص می کند.

این سند 10 اصل را برای امارات تصریح کرده است که همه نهادهای دولتی ، قانونگذاری ، پلیس ، علمی ، امنیتی و سایر کشورها باید به آن پایبند باشند و در تمام تصمیمات خود آنها را راهبرد اصلی بدانند و برای اجرای آنها از طریق برنامه ها و استراتژی های خود تلاش کنند.


این ده اصل به شرح زیر است:

اصل اول:  اولویت اصلی تقویت اتحادیه ( امارات ها)باقی خواهد ماند.

اصل دوم:  تمرکز کامل در دوره آینده بر ایجاد بهترین و فعال ترین اقتصاد جهان.

اصل سوم:  سیاست خارجی امارات ابزاری برای خدمت به اهداف عالیه ملی به ویژه منافع اقتصادی است.

اصل چهارم: موتور رشد آینده سرمایه انسانی است.

اصل پنجم:  همسایگی خوب اساس ثبات است.

اصل ششم:   تثبیت شهرت جهانی امارات یک مأموریت ملی برای همه نهادها است.

اصل هفتم:  برتری دیجیتالی ، فنی و علمی امارات متحده عربی مرزهای توسعه و اقتصادی آن را مشخص می کند.

اصل هشتم:  نظام ارزشی در امارات بر اساس گشودگی و مدارا باقی خواهد ماند.

اصل نهم: کمک های بشردوستانه امارات متحده عربی بخشی جدایی ناپذیر از مسیر و تعهدات اخلاقی آن در قبال اقشار کم بضاعت است.

اصل دهم:  دعوت به صلح و مذاکره برای حل اختلافات اساس سیاست خارجی امارات است.