41 هزار سرمایه گذار جدید در 8 ماه جذب دبی شدند

11 شهریور 1400 490 بازدید

تعداد سرمایه گذاران جدید در دبی در ماه میلادی آگوست  به 4 هزار و 917 نفر رسید و مجموع سرمایه گذاران در 8 ماهه نخست امسال میلادی  به 41 هزار سرمایه گذار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تعداد سرمایه گذارانش 31.7 هزارنفر بود ، 29.3 درصد رشد داشت.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات وبه نوشته روزنامه "الرویا" ، داده های منتشر شده توسط نقشه تجاری دبی از اداره توسعه اقتصادی نشان می دهد که تعداد مجوزهای جدید در امارات در مدت 8 ماه از آغاز مجوز 32.2 هزار مجوز جدید بوده و امسال 34 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته  را نشان می دهد.

ماه های فوریه و مارس امسال بیشترین تعداد سرمایه گذاران جدید را به ترتیب با 6،016 مجوز و 5،897 مجوز وارد بازار کردند. همین امر در مورد مجوزهای جدید نیز صادق بود ، زیرا فوریه و مارس بیشترین تعداد مجوزهای جدید را با 4،488 مجوز ثبت کردند. و 4658 مجوز به ترتیب.

بر اساس داده های نقشه تجاری ، اوت گذشته 4270 مجوز جدید ثبت کرده است که نسبت به ماه قبل 25.7 درصد افزایش داشته است که در آن امارات 3،396 مجوز جدید ثبت کرده است.

مجوزها طی ماه گذشته با توجه به نوع آنها بین تجاری ، صنعتی ، حرفه ای و گردشگری توزیع شده است و  تعداد مجوزهای تجاری به 1955 مجوز ، مجوزهای صنعتی 28 ، مجوزهای حرفه ای 2286 و مجوزهای گردشگری یک مجوز بوده است.

از نظر توزیع جغرافیایی مجوزها ، منطقه Bur Dubai با 2650 مجوز بیشترین تعداد مجوز را ثبت کرده است ، پس از آن منطقه Deira با 1519 مجوز ، منطقه Hatta با 8 مجوز و منطقه New Dubai با 93 مجوز قرار دارند.