کسب و کار راهبرد مهم قضایی در امارات!/ 4 راهبردی جدید قضایی ابوظبی کدامند؟

اخبار ابوظبی 07 شهریور 1400 166 بازدید

با اعلام 4 راهبرد قضایی ابوظبی می توان دریافت که نگاه در دستگاه قضایی این امارت بیشتر معطوف به تسهیل کسب و کار و ارایه خدمات بهتر و سریعتر متکی بر  هوش مصنوعی و شفافیت است.

شیخ منصور بن زاید آل نهیان ، معاون نخست وزیر و رئیس اداره قضایی ابوظبی ، برنامه راهبردی جدید را برای اداره قضایی 2021-2023 تصویب کرد

یوسف سعید العبری ، معاون وزارت دادگستری ابوظبی، توضیح داد که برنامه استراتژیک جدید بر اساس 4 اولویت تضمین پایداری و تداوم کسب و کار با توجه به آینده ، تمرکز بر رضایت مشتری با ارائه خدمات عدلی و قضایی هوشمند و نوآورانه ، و همچنین حمایت از تخصص قضایی و... بنا نهاده شده است.

4 اولویت کدامند؟

- اولین اولویت استراتژیک:  "حمایت از تخصص گرایی  قضایی و اطمینان از کیفیت احکام قضایی و کار دادستانی است و هدف آن تقویت دادگاه ها و دادستانی های صالح و همگام با قوانین محلی جدید است.

اولویت دوم: ایجاد ثبات و تداوم کسب و کار با توجه به چشم انداز آینده است که اهداف آینده نگرانه  برای گسترش دیجیتالی و جغرافیایی را دنبال می کند که به موجب ان چندین اجازه دسترسی به خدمات قضایی را برای حسابرسان و فروشندگان فراهم می کند و به موجب ان شفاف سازی  در رویه ها و فرایندهای قضایی حاصل خواهد شد.

اولویت سوم:  مربوط به تضمین رضایت مراجعه کنندگان  با ارائه خدمات عدلی و قضایی هوشمند و نوآورانه است. قرار است با اجرای چندین پروژه نوآورانه ، ارائه خدمات با  توسعه فنی و خدمات هوشمند و سریع که توسط هوش مصنوعی تقویت شده مطابق با بهترین خدمات جهانی ارائه شود.

- اولویت چهارم:  افزایش مشارکت وزارت دادگستری و حضور آن در صحنه قضایی جهانی و نیز  تثبیت نقش خود در همکاری با شرکا در حفظ امنیت و ثبات جامعه.