امارات ششمین مقصد مهاجران در جهان برای سال 2020 شد

04 شهریور 1400 437 بازدید

داده های منتشر شده توسط موسسه سیاست مهاجرت آمریکا نشان می دهد که امارات متحده عربی در سال 2020 در رتبه ششم جهان و رتبه دوم در جهان عرب در بین مقاصد مهاجرتی قرار گرفته است.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات وبراساس داده های این مرکز ، عربستان سعودی پس از آمریکا و آلمان در رتبه سوم قرار دارد و پس از آن روسیه ، انگلستان و سپس امارات قرار دارند.