3 قدم برای تصمیم گیری بهتر

29 مرداد 1400 614 بازدید

افرادی که به رتبه های برتر رسیده اند در مورد ویژگی های متعددی توافق دارند که مطمئناً در تمایز آنها نقش دارد ، از جمله توانایی تصمیم گیری.

هر فرد باید مجموعه ای از تصمیمات را به صورت روزانه اتخاذ کند ، اما به دلیل دشواری این فرایند تنها می تواند تعداد محدودی از آنها را اتخاذ کند .

جف بزوس ، بنیانگذار Amazon.com می گوید که از خود انتظار دارد در طول روز  فقط سه تصمیم درست اتخاذ کند و همه آنها را قبل از ناهار می گیرد.

دالیو ، بنیانگذار بزرگترین صندوق ریسک جهان ، Bridgewater Associates ، نگاه ویژه ای به تصمیم گیری دارد و در این باره در کتاب خود "اصول: زندگی و کار" صحبت کرده است.

در این دوره ، دالیو به طور مرتب گزیده ای از کتاب را برای پیروان خود در توییتر منتشر می کرد.

3 قدم برای تصمیم گیری بهتر

ساده بگیرید

اتخاذ سادگی در هنگام فکر کردن در مورد زندگی اجتماعی و حرفه ای به تصمیم گیری کمک می کند ، بنابراین دالیو می خواهد که ما از تمام جزئیات ناچیز خلاص شویم تا چیزهای اساسی برجسته شودو فرد باید درک کند که ناتوانی او در انجام کارها به طور طبیعی به این معنی نیست اصلاً او ناتوان است بنابراین ، خلاقیت ، عزم راسخ و کمک دیگران ، موفقیت در انجام امور را ممکن می سازد.

به انتخاب بهترین ها و نه جدیدترین آنها تکیه کنید

رعایت بهترین و نه صرفا جدیدترین گزینه ها نقش برجسته ای در تصمیم گیری ها به ویژه در کوتاه مدت ایفا می کنید ، بنابراین هنگام نگاه به مسائل ، لازم است دیدگاه وسیع تری در نظر گرفته شود.

چیزهای جدید اغلب بیش از حد ارزش گذاری می شوند ، بنابراین هنگام تصمیم گیری ساده مانند تماشای فیلم یا کتاب خواندن ، باید در نظر بگیرید که کدام چیزها برای هر فرد جذاب تر است.

استفاده مناسب از عادات شخصی

سومین اصل "دالیو" عادات فرد است که به او در تصمیم گیری خوب کمک می کند ، اگر فردی در انجام مکرر هر کاری اصرار داشته باشد ، ممکن است به مرور زمان آن را کنترل کند.

در حالی که عادات خوب به افراد کمک می کند تا آنچه را که می خواهند انجام دهند ، اما عادات بد فرد را کنترل می کنند و مانع رسیدن او به خواسته هایش می شوند ، بنابراین دالیو معتقد است که موفقیت فرد زمانی محقق می شود که بر اساس عادات خوب تصمیمات بهتری اتخاذ می شود.

منبع: "Business Insider"