3.2 میلیارد درهم ، ارزش تجارت دبی با کره در سه ماهه اول سال/ حجم تجارت دبی با کره در 2020 چقدر بود؟

13 مرداد 1400 356 بازدید

ارزش تجارت خارجی دبی با جمهوری کره در سه ماهه اول سال 2021 بالغ بر 3.2 میلیارد درهم بود که بین واردات با ارزش 2.6 میلیارد درهم ، صادرات با ارزش 550 میلیون درهم و صادرات مجدد با ارزش 137 میلیون درهم بود.

در سال 2020 ، ارزش تجارت خارجی دبی با جمهوری کره بالغ بر 13.6 میلیارد درهم بود که بین واردات با ارزش 11.5 میلیارد درهم ، صادرات با ارزش 1.6 میلیارد درهم و صادرات مجدد با ارزش 456 میلیون درهم  توزیع شد.