کاهش و لغو تعدادی از هزینه ها مالی در امارات دبی

09 مرداد 1400 551 بازدید

به عنوان بخشی از تلاش های دولت دبی برای افزایش جذابیت اقتصاد و کاهش بار مالی بر دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی ، شیخ حمدان بن محمد بن رشید آل مکتوم ، ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی امارات دبی ، قطعنامه شماره (19) شورای اجرایی سال 2021 در مورد کاهش و لغو برخی از هزینه ها و کمک های مالی در امارات دبی را صادر کرد و محدوده کاهش و لغو شامل بسته ای است که شامل 88 نوع  خدمات دولتی وابسته به نهادهای اصلی ، از جمله: بخش زمین دبی ، اداره شهر دریایی دبی ، اداره راه و ترابری دبی ، شهرداری دبی ، بخش بازاریابی گردشگری و بازرگانی و دادگاه های دبی اداره توسعه اقتصادی ، اداره شهر دریایی دبی ، و اداره بهداشت دبی.

این تصمیم به عنوان بخشی از مشوق های مداوم دولت دبی برای ارتقاء رشد اقتصادی در امارات و حمایت مستمر از سرمایه گذاری و محیط دولتی آن ، با هدف کاهش بار مالی بر  فعالیت های اقتصادی تازه کار در امارات دبی ، صورت می گیرد.

تصمیم فوق به فاصله چند روز از تصمیم امارت ابوظبی مبنی بر کاهش هزینه های تاسیس شرکت در این بخش از امارات متحده عربی است.

همچنین این تصمیم به طور مفصل لغو هزینه های دریافت شده توسط برخی از سازمان های دولتی برای خدمات ارائه شده از جمله هزینه های اداره شهر دریایی دبی را تصریح کرد.

این تصمیم شامل موارد مربوط به لغو هزینه های زیر  می شود:

مجموع خدمات مربوط به صدور مجوز کار (در خارج از کشور) ، کل خدمات مربوط به صدور مجوز کار (فوری در خارج از کشور) ، کل خدمات مربوط به صدور مجوز کار (در داخل کشور) ، کل خدمات مربوط به صدور مجوزکار مجوز (در داخل کشور فوری) ، کل خدمات مربوط به تمدید مجوز کار ، کل خدمات مربوط به تمدید مجوز کار فوری ، کل خدمات مربوط به تمدید مجوز کار دو ماه قبل از تاریخ مشخص شده ، لغو کل هزینه خدمات مربوط به انتقال حمایت مالی از بخش دولتی به مقام و کل خدمات مربوط به انتقال فوری حمایت مالی از بخش دولتی به سازمان،  کل خدمات مربوط به انتقال ، کل خدمات مربوط به صدور اجازه اقامت همراه برای افراد زیر 18 سال ، کل خدمات مربوط به صدور مجوز اقامت همراه برای یک فرد بالای 18 سال ،  کل خدمات مربوط به تمدید اجازه اقامت برای همراه برای افراد بالای 18 سال ، و کل خدمات مربوط به تمدید اجازه اقامت برای افراد زیر 18 سال.

در این تصمیم همچنین لغو هزینه های حمایتی از سوی پدر یا شوهر به مقام فوریتی ، هزینه درخواست تغییر گواهی ثبت ، درخواست تغییر گواهی سهام ،لغو هزینه های مربوط به صدور مجوز برای کارمندی در خارج از کشور برای بیش از شش ماه و درخواست انتقال فوری حمایت مالی از بخش دولتی به مقامات ، درخواست انتقال فوری حمایت مالی از پدر یا شوهر به مقام ، درخواست انتقال فوری حامی مالی از مقامات دولتی به بخش دولتی ، صدور مجوز ورود برای اقامت اسکورت در داخل یا خارج از کشور ،  هزینه های تعیین محل اقامت اسکورت در داخل یا خارج از کشور ، دور یا تمدید کارت بهداشت ، هزینه معاینه پزشکی و کارت سلامت ، درخواست تمدید کارت سلامت و هزینه های صدور کارت سلامت برای جایگزینی کارت گم شده یا آسیب دیده.

این تصمیم همچنین شامل لغو برخی هزینه های شهرداری دبی می شود ، مانند: هزینه صدور مجوز برای اتاق لوازم کارگران ، هزینه های صدور مجدد چک ، صدور گواهی پزشکی فوری ، صدور گواهی رایگان یک بیماری خاص ، و صدور و تمدید سالانه کارت بهداشت حرفه ای برای کارگران در موسسات مورد تائید  و سایر موسسات مرتبط با بهداشت و درمان ، لغو هزینه صدور و تمدید سالانه کارت بهداشت حرفه ای برای کارگران خانگی ، برای تأیید کپی یک گواهی سلامت و لغو هزینه درخواست برای به دست آوردن داده ها و آمار ثبت شده از رایانه.

تسهیلات برای بازرگانان و موسسات گردشگری

این تصمیم همچنین لغو برخی هزینه ها برای بخش بازاریابی گردشگری و بازرگانی را شامل می شود ، از جمله هزینه های صدور مجوز گردشگری ، جایگزینی مجوز توریستی از دست رفته ، صدور مجوز گردشگری برای افراد زیر 16 سال ، هزینه چاپ بلیط ، بلیط فوری هزینه چاپ برنامه های کاربردی و هزینه های صدور مجوز عملکرد.

این تصمیم همچنین شامل لغو برخی از هزینه های اداره راه و ترابری در دبی می شود ، مانند: هزینه گواهی عدم اعتراض برای انتقال پرونده ترافیک ، هزینه صدور مجوز برای بستن جاده برای کارهای بزرگ ، هزینه بازرسی به درخواست تسهیلات ، هزینه گواهی طبقه بندی سالانه ، هزینه تعویض گواهی طبقه بندی از دست رفته و هزینه گواهی طبقه بندی سالانه. پلاک رتبه ، هزینه تعویض پلاک رتبه ، هزینه خدمات موتورسیکلت تفریحی ، هزینه دوچرخه سواری ، رانندگی وسیله نقلیه سبک هزینه (خصوصی / تاکسی) ، هزینه رانندگی وسایل نقلیه سنگین ، هزینه رانندگی اتوبوس سنگین یا سبک ، هزینه اجرای دستگاه های مکانیکی سبک یا سنگین ، لغو هزینه های اضافی برای وسایل نقلیه مجاز برای اهداف تاکسی ، هزینه های اضافی برای اجاره وسایل نقلیه تخصصی ، هزینه های اضافی برای اجاره اتوبوس ، هزینه های اضافی برای اجاره کامیون های عمومی ، هزینه های اضافی برای حمل مسافر و هزینه های اضافی برای اجاره تانکر.

تصمیم شورای اجرایی همچنین شامل لغو برخی هزینه ها از وزارت زمین ، از جمله لغو هزینه های جایگزینی کارت کارگزار املاک ، هزینه های اصلاح داده های یک دلال املاک ، هزینه های لغو کارگزار املاک و هزینه های مربوط به اصلاح داده های یک دفتر املاک. این تصمیم همچنین لغو هزینه دادگاه های دبی را در رابطه با هزینه تمبر تکراری در پرونده های مدنی تصریح کرد.

کاهش هزینه ها

قطعنامه شماره (19) شورای اجرایی سال 2021 کاهش هزینه های جمع آوری شده توسط برخی از سازمانهای دولتی برای خدمات ارائه شده از جمله هزینه های وزارت توسعه اقتصادی ، مانند هزینه های مربوط به: صدور مجوز مرکز تجاری ، تمدید مجوز حق کسب و کار و مجوز فعالیت خدمات اجرای معاملات دولتی. هزینه صدور مجوز به تاسیساتی که در محل تأسیسات دیگر دارای مجوز است و کاهش هزینه برای تغییر یا افزودن فعالیت مرکز تجاری.

این تصمیم همچنین شامل کاهش برخی هزینه ها برای اداره شهر دریایی دبی مانند: صدور و تمدید مجوز دفتر نمایندگی (سالانه) ، هزینه صدور جایگزین گواهی نامه یا مجوز از دست رفته ، هزینه اضافه کردن فعالیت به مجوز بیش از 5 فعالیت است. ، هزینه های لغو اقامت کاری "در خارج از کشور" ، و هزینه های اصلاح شده. اقامت کار ،  هزینه ویزای بازدید کننده برای چندین سفر ، صدور کارت کار برای جایگزینی مفقود یا آسیب دیده و هزینه صدور کارت نمایندگی برای جایگزینی کارمند از دست رفته یا تحت حمایت ، تضمین شده و مجوزهای کار بیش از تعداد مجاز "در هر مجوز" برای شرکت با توجه به خدمات اداره بهداشت دوبی ، این تصمیم شامل کاهش هزینه گواهی آمادگی پزشکی برای انجام فعالیت های دریایی می شود.

قطعنامه شماره (19) شورای اجرایی دبی در روزنامه رسمی منتشر می شود و از تاریخ انتشار آن لازم الاجرا است. مشروط بر این که هر حکمی در هر قطعنامه دیگر تا حدی لغو شود که با مفاد آن مغایرت داشته باشد.